Tu by sme chceli zviditeľniť chovných psov MSP na Slovensku.

Ponuka:

Ak ste majiteľom chovného psa MSP a máte záujem, aby váš pes bol uvedený v zozname chovných psov, zašlite prosím kontaktnej osobe fotografiu vo výstavnom postoji, fotografiu hlavy spredu, kópiu preukazu pôvodu, obe strany s vyznačeným výsledkom z RTG vyšetrení kĺbov. Ak máte záujem aj meno a kontakt na majiteľa.