Tu by sme chceli zviditeľniť chovné suky MSP na Slovensku.

Ponuka:

Ak ste majiteľom chovnej suky MSP a máte záujem, aby vaša sučka bola uvedená v zozname chovných súk, zašlite prosím fotografiu vo výstavnom postoji, fotografiu hlavy spredu, kópiu preukazu pôvodu, obe strany s vyznačeným výsledkom z RTG vyšetrení kĺbov. Ak máte záujem aj meno a kontakt na majiteľa.