Sme skupina majiteľov, chovateľov a nadšencov pre Moskovských strážnych psov (MSP). Sme združení v klube SKRP (FCI). Našim cieľom je priblížiť toto výnimočné plemeno psov širšej verejnosti a poskytnúť informácie, ktoré by mohli pomôcť v chove, ošetrovaní, výchove a výcviku týchto psov a tiež by mohli pomôcť novým záujemcom o psíkov tohto plemena sa lepšie zorientovať pri výbere šteniatka. Hlavný dôraz kladieme na zachovanie výnimočných vlastností a povahy moskovákov, ako sú oddanosť a neúplatná ochrana svojej rodiny, jej majetku a teritória.

Sledujeme tiež veľmi dôležitú stránku chovu moskovákov a ňou je zdravotný stav, aby sa čo najviac minimalizovala pravdepodobnosť budúcich zdravotných problémov u moskovákov nie len na Slovensku ale aj v zahraničí. Budeme sa snažiť poskytnúť čo najviac informácií o aktuálnych chovných psoch aj sukách MSP.

Rovnako  budeme hľadať informácie a predstavovať vám povahovo výnimočných psov, prípadne suky, ktorí sú zároveň zdravotne testovaní hlavne RTG vyšetrením bedrových a lakťových kĺbov, s dobrými výsledkami. Zároveň budeme robiť propagáciu šteniat zo spojení takýchto výnimočných jedincov.

Chceme hľadať možnosti ako vytvoriť, alebo realizovať už vytvorené systémy testovania ( v krajine pôvodu a na Ukrajine, napr. ARES) povahových vlastností MSP, ktoré by nám mohli pomôcť identifikovať najlepších psov, ktorých by sme následne mohli predstaviť verejnosti. Ako prípravu na takéto testovanie, alebo rôzne pracovné súťaže,  budeme organizovať výcvikové víkendy či tábory a zároveň poskytneme informácie aj o iných podobných podujatiach u nás, alebo v zahraničí. Takáto aktivita nám tak isto pomôže nachádzať dobrých pracovných psov nie len na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách.

Na stránke nájdete štandart plemena MSP, ktorý vám poskytne tie najzákladnejšie informácie.

Veríme, že táto naša práca pomôže pozdvihnúť úroveň chovu MSP na Slovensku ako aj v zahraničí.